หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองโดน
“เทศบาลตำบลหนองโดนเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดำรงชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มีความศรัทธาและเลื่อมใสในวิถีประชาธิปไตย
บนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รักษาประเพณีและวัฒนธรรม มีผู้นำที่ดีมีคุณธรรม”

 
 
พันธกิจ
 
เสริมสร้างความน่าอยู่ของเทศบาลตำบลหนองโดน
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
 
ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

การก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

การพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

การพัฒนาสนับสนุนด้านการศึกษา

การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

การจัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

สร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระบบการกำจัดขยะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร และบุคลากร
สู่การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

การบริหารงานองค์กร

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม และพัฒนา
การท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-851-3805

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 750,642 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10