หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongdonsaraburi.go...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1. เป็นข้อมูลของผู้บริหาร
ลิ้งที่ 2. เป็นข้อมูลของสมาชิกสภา
ลิ้งที่ 3. เป็นข้อมูลของหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nongdonsaraburi.go...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongdonsaraburi.g... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1หน้าหลักของหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิ้งที่ 2 เป็นหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongdonsaraburi.go...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อที่ 1 ประมวลจริธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 2 ประมวลจริธรรมของพนักงานท้องถิ่น
หัวข้อที่ 3 ประมวลจริธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น


การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongdonsaraburi.go...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... 1.เป็นกระดานสนทนา
2.เป็นการสนทนาผ่านเว็บบอร์ดหน้าเว็บไซต์
3.เป็นช่องทางสนทนนา ถามตอบ ผ่าน แชท แมสเซนเจอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก จะอยู่ทางด้านขวามือด้านล่าง หัวข้อ แชทกับเรา/เริ่มสนทนากับเทศบาลตำบลหนองโดน
o9 Social Network https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.facebook.com/nongd... -ลิ้ง 1. เป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ แบนเนอร์ ตัว F (เฟสบุ๊ค) อยู่ด้านขวามือบน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... 1.หน้าแรกของหัวข้อแผนดำเนินงาน
2.แผนดำเนินงาน
3.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.nongdonsaraburi.go...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งค์ที่ 1 หน้าหลักของเว็บจะอยู่หัวข้อแผน/แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... หน้าหลัก/เกี่ยวกับเทศบาล/คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.nongdonsaraburi.go... อยู่หัวข้อคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.nongdonsaraburi.go... อยู่หัวข้อสถิติด้านซ้านมือของหน้าเว็บไซต์
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.nongdonsaraburi.go... อยู่หัวข้อรายงานอื่นๆ
o18 E-Service https://www.nongdonsaraburi.go... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://www.nongdonsaraburi.go... 1. หน้าหลัก
ลิ้งที่2.- 4 เป็นแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์
ลิ้งที่ 6 เป็นช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องต่าง ผ่านไลน์แชทบอท
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สขร 1/ หัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลิ้ง 2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... 1.ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
3 ประกาศจากระบบ egp
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... 1.หัวข้อหลัก
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัศดุรายเดือน ไตรมาส1
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัศดุรายเดือน ไตรมาส2
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nongdonsaraburi.go... หัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งค์ที่1.หัวข้อหลักนโบายบริหารงานบุคคล
ลิ้งค์ที่2.แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ลิ้งค์ที่3.ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.nongdonsaraburi.go... 1.หน้าหลักของหัวข้อหลักการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
/หัวข้อการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... 1.หัวข้อหลัก
2.ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล
3.ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนขั้นพนักงานจ้าง
4.ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมหลักของพนักงานเทศบาล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... 1เป็นหน้าหลักของหัวข้อรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี65
2เป็นหน้าของหัวข้องรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี65
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 หัวข้อการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริ
ลิ้งที่ 2แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริรและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 หัวข้อรับเรื่องราวร้องเรียน
ลิ้งที่ 2 เป็นช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongdonsaraburi.go... หัวข้อ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... 1.หน้าหลักของหัวข้อแผนพัฒนาท้องถ่ิน
2.หัวข้อการเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.nongdonsaraburi.go... อยู่หัวข้อประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.nongdonsaraburi.go... อยู่หัวข้อการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.nongdonsaraburi.go... อยู่หัวข้อการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.nongdonsaraburi.go...
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongdonsaraburi.go...
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.nongdonsaraburi.go...
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.nongdonsaraburi.go...
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go...
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.nongdonsaraburi.go...
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.nongdonsaraburi.go...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://itas.nacc.go.th/go/ver... 1.ถ้าเข้าจากหน้าหลักของเว็บไซต์จะอยู่หัวข้อ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ด้านซ้ายมือ) /หัวข้อมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ลิ้งที่ 2 เป็นลิ้งหน้าหลักของเว็บไซต์ เลื่อนมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ซ้ายมือ
จะมีรูป คิวอาร์โค๊ด เขียนว่าช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ลิ้งที่ 3 เป็นลิ้งที่เข้าไปกรอกแบบประเมิน EIT ของเทศบาลตำบลหนองโดน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... 1.ถ้าเข้าจากหน้าหลักของเว็บไซต์จะอยู่หัวข้อ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ด้านซ้ายมือ) /หัวข้อการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ลิ้งที่ 2 เป็นลิ้งหน้าหลักของเว็บไซต์ เลื่อนมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ซ้ายมือ
จะมีรูป คิวอาร์โค๊ด เขียนว่าช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนลิ้งที่ 3 เป็นลิ้งที่เข้าไปกรอกแบบประเมิน EIT ของเทศบาลตำบลหนองโดนอก
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-851-3805

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 875,921 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10