หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองโดน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongdonsaraburi.go...
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 เป็นข้อมูลของผู้บริหาร
ลิ้งที่ 2 เป็นข้อมูลของสมาชิกสภา
ลิ้งที่ 3 เป็นข้อมูลของหัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.nongdonsaraburi.go...
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 เป็นข้อมูลติดต่อเทศบาล
ลิ้งที่ 2 ถ้าเข้าจากหน้าเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลหนองโดน เลื่อนลงมาด้านซ้ายมือจะอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับเทศบาล/ติดต่อเทศบาล
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongdonsaraburi.go...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1.เป็นกระดานสนทนา
ลิ้งที่ 2.เป็นการสนทนาผ่านเว็บบอร์ดหน้าเว็บไซต์
ลิ้งที่ 3.เป็นช่องทางสนทนนา ถามตอบ ผ่าน แชท แมสเซนเจอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก จะอยู่ทางด้านขวามือด้านล่าง หัวข้อ แชทกับเรา/เริ่มสนทนากับเทศบาลตำบลหนองโดน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 หน้าหลักของหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิ้งที่ 2 เป็นหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 เข้าจากหน้าเว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองโดน เลื่อนลงมาด้านล่างซ้ายมือ/หัวข้อแผน เลือกหัวข้อแผนดำเนินงาน และเลือกหัวข้อแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 ถ้าจากหน้าเว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองโดน เข้าหน้าหลัก เลื่อนลงมาด้านซ้ายมือหัวข้อเกี่ยวกับเทศบาล เลือกหัวข้อคู่มือการปฏิบัติงาน
ลิ้งที่ 2 คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 ถ้าจากหน้าเว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองโดน เข้าหน้าหลัก เลื่อนลงมาด้านซ้ายมือหัวข้อเกี่ยวกับเทศบาล เลือกหัวข้อคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ลิ้งที่ 2 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.nongdonsaraburi.go... เข้าจากเว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองโดน ไปที่หน้าหลัก เลื่อนลงมาในหัวข้อรายงานอยู่ทางด้านซ้ายมือ เลือกสถิติ
o13 E-Service https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 เข้าจากเว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองโดน ไปที่หน้าหลัก เลื่อนลงมาเกือบสุดหน้าเว็ปไซต์จะเจอหัวข้อ E-Service อยู่ตรงกลางของเว็ปไซต์
ลิ้งที่ 2 คู่มือการเข้าใช้บริการ E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลิ้งที่ 2 ประกาศจากระบบ e-GP
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go...
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 เข้าจากหน้าเว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองโดน เลื่อนลงมาด้านล่างซ้ายมือ/หัวข้อการบริหารงานบุคคล/การขับเคลื่อนจริยธรรม
ลิ้งที่ 2 แนวทางปฎิบัติ Dos Dontอยู่ในหัวข้อเดียวกันกับลิ้งที่ 1
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลื้งที่ 1 ถ้าเข้าจากเว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองโดน ไปที่หน้าหลัก เลื่อนลงมาด้านล่างซ้ายมือ ไปที่หัวข้อรายงาน เลือกหัวข้อการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เลือกหัวข้อคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ
ลิ้งที่ 2 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongdonsaraburi.go... ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลื้งที่ 1 ถ้าเข้าจากเว็ปไซต์เทศบาลตำบลหนองโดน ไปที่หน้าหลัก เลื่อนลงมาด้านล่างซ้ายมือ ไปที่หัวข้อรายงาน เลือกหัวข้อสถิติ เลือกหัวข้อเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลิ้งที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่1.หน้าหลักของหัวข้อแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ลิ้งที่2.หัวข้อการเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมฯ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go... ลิ้งที่ 1 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ลิ้งที่ 2 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ภาษาอังกฤษ
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.nongdonsaraburi.go...
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา https://www.nongdonsaraburi.go...
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.nongdonsaraburi.go...
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.nongdonsaraburi.go... https://www.nongdonsaraburi.go...
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ลิ้งที่ 1 เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบหนองโดน เลื่องลงมาจะอยู่ในหัวข้อแผนทางด้านซ้ายมือ/แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต/เลือกหัวข้อมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลิ้งที่ 2 เป็นข้อมูลแผนป้องกันการทุจริต
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-851-3805

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 1,387,523 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10