หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองโดน
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบล
หนองโดน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
หนองโดน
ศาสนสถานแหล่งรวมจิตใจในชุมชน
หนองโดน
สถานศึกษาในชุมชน
หนองโดน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน
www.nongdonsaraburi.go.th
 
เทศบาลตำบลหนองโดน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 

 

   
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชม.
 
CLICK
...................................
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน
ติดต่อ ทต.หนองโดน
โทร : 036-397-011
Email : tt.nongdon@gmail.com
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
     
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองโดน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองโดน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาช [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติ [ 7 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ. [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 25 [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ใน [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 62 
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid2019 [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
ประกาศรับสมัตรเด็กนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 73 
ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 58 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นสนามเด็กเล็กสร้างปัญ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 94 
การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ของ เทศบาลตำบลหนองโดน [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 89 
10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 59 
ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
5 ป. ป้องกันโรคไขเลือดออก [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
รู้ทันป้องกันโรคเอดส์ [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 73 
 
  ดูทั้งหมด  
     
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 106 
 
  ดูทั้งหมด  
     
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 59 
 
  ดูทั้งหมด  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ผลจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศจากระบบ e-GP  
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิ [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
 
     
 
     
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 12 
 
     
 
     
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล. สายแยกเลียบคลอง 22 อ [ 21 ก.พ. 2563 ]



ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ [ 20 ก.พ. 2563 ]



จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดทำกิจกรรม โครงการลูกเสือน้อยผจญภัย ประจำปีการศึ [ 18 ก.พ. 2563 ]



ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]



จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนนคสล.สายแยกเลียบคลอง 22 อาร์( [ 13 ก.พ. 2563 ]



จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธี [ 28 ม.ค. 2563 ]



ซื้อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและทัศน [ 28 ม.ค. 2563 ]



จ้างจ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ใน โ [ 28 ม.ค. 2563 ]



จ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการส [ 16 ม.ค. 2563 ]



จ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการพ [ 16 ม.ค. 2563 ]



ซื้อโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธ [ 15 ม.ค. 2563 ]



จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ปิคอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]



จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องหอประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]



จ้างจ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหา [ 19 ธ.ค. 2562 ]



ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและด้านอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ [ 13 ธ.ค. 2562 ]



จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-6787 สบ [ 12 ธ.ค. 2562 ]



ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก และคีย์บอร์ด) จำนวน 7 รายการ กองคลัง ปีงบประมา [ 9 ธ.ค. 2562 ]



จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสหรัเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน [ 11 พ.ย. 2562 ]



ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-0276 (งานป้องกันและ [ 5 พ.ย. 2562 ]



จ้างจ้างเหมาจัดทำอหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]

 
     
 
       
 
 
 
 
 
กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด
วีดิทัศน์
 
ดูทั้งหมด


-VDO วีดิทัศน์- [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 55 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
     
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
 
  ดูทั้งหมด  
     
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมกราคม 2564 [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือนธันวาคม 63 และมกราคม 64 [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ และขอให้สถานศึกษาส่งเอกสาร [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การจัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching CLT)  [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอปท. [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
การประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานผลข้อมูล เพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู “การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยง ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเราชนะ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
 
  ดูทั้งหมด  
     
 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถังใส (แบบเปลี่ยนถัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองย่างเสือ ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นายาว พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านลำ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองย่างเสือ ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองย่างเสือ ขอส่งข้อมูลรายรับ รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้คลังจังหวัดสระบุรี [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลิ่งชัน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ประกาศเทศบาลตำบลพุกร่าง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองย่างเสือ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อบต.หนองย่างเสือ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ชะอม ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถังระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 11 บ้านเจ็ดค [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ชะอม ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) หมู่ที่ 10 บ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
  ดูทั้งหมด  
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
นางสาวประภัสสร จันทร์ดี
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโดน
 
ภาษีทุกประเภท
จะคืนสู่ประชาชนด้วยโครงการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
 
CLICK
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
  แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
CLICK
  ประมวล
ผลสำรวจ
CLICK
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
  สายตรงปลัด
  โทร.036-397-011
   
   
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ

-สินค้า OTOP-
 

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองโดน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
GOOGLE EARTH
CLICK
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
CLICK
 
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 7 พ.ค. 2563
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-072

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 103,526 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10