หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ สังกัด สพฐ/โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองโดน สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ในเขตเทศบาลฯจำนวน 3 โครงการ [ 25 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว หรัสครุภัณฑ์508-62-0008,508-62-0009,508-62-0010,508-62-0018 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว รหัสครุภัณฑ์ 508-62-0008,508-62-0009,508-62-0010,508-62-0018 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จำนวน ๙๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต-7893 รหัสครุภัณฑ์ 004-42-0002 จำนวน3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 6 ตัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโดนและนายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างนั่งร้านเหล็กพร้อมป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโดนและนายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]จ้างจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการลูกเสือน้อยผจญภัย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายเลียบคลอง 22 อาร์ ฝั่งตะวันตก ด้านทิศใต้ ช่วงที่นานางทองมา กุลวงษ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโดนและนายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโดนและนายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ซอยบ้านนายจำนงค์ ทองมา หมู่ที่ 3 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโดนและนายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ชุด (10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ ฝั่งตะวันตก ด้านทิศเหนือ (ถนนซอยบ้านนายโสพล ศิริเศรษฐ) ตั้งแต่ที่นานายประยงค์ ฉ่ำมาก ถึงที่นา นางบังอร จินาวิน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]จ้างเปลี่ยนกล่องใส่อุปกรณ์และสวิทช์ตัดไฟ พร้อมลงสายดิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-072

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 181,255 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10