หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องสูบบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์งานรัฐ ราชพิธี งานประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆ (กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในอากาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายฯโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี ราชพิธีงานประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆ(กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย (สำนักปลัดเทศบาล) เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-6012 สบ รหัสครุภัณฑ์ 012-48-0001จำนวน 5 รายการ พร้อมค่าแรง (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ (กองการศึกษา) เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต 7893 สบ รหัสครุภัณฑ์ 004-42-0002 จำนวน 3 รายการ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-6120 สบ รหัสครุภัณฑ์ 011-44-0002 จำนวน 5 รายการ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายฯโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆ(วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายฯโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆ(วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี ราชพิธีงานประเพณีและวัฒนธรรมอื่นๆ (วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ ของ (สำนักปลัดเทศบาล) เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวณผล จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุข)เทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-072

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 340,338 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10