หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ ประดับผ้าบริเวณสถานที่จัดงาน,จัดดอกไม้สดบริเวณงาน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระ,ซุ้มวันขึ้นปีใหม่ โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำภัตตาหารเช้าและน้ำปานะสำหรับถวายพระสงฆ์,ดอกไม้ธูปเทียน,เครื่องสังฆทาน โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-6120 สบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง (แบตเตอรี่) ของรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-6012 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่สังกัด สพฐ/โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองโดน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่2/2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่สังกัด สพฐ/โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองโดน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ สังกัด/สพฐ/โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองโดน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ สังกัด/สพฐ/โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหนองโดน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-6120 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กจ 271 รหัสครุภัณฑ์ 002-48-003 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลังโรงพยาบาล ตั้งแต่ที่นา นายประสา่ท ฉัตรแก้ว ถึงหลังโรงพยาบาลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลังโรงพยาบาล ตั้งแต่ที่นา นายประสาท ฉัตรแก้ว ถึงหลังโรงพยาบาลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565พร้อมเข้าปกเย็บเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-072

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 255,513 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10