หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล. สายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม ) ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดทำกิจกรรม โครงการลูกเสือน้อยผจญภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนนคสล.สายแยกเลียบคลอง 22 อาร์(สาย 1 ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม ) ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]ซื้อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ใน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2563 ]จ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างบริการเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นไม่เกิน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษานอกสถานที่) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]ซื้อโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ปิคอัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องหอประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณีและวัฒนธรรมอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2562 ]ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและด้านอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุและคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-6787 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก และคีย์บอร์ด) จำนวน 7 รายการ กองคลัง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสหรัเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-0276 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]จ้างการจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ir 4570 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (ศพด.) วัสดุสำนักงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล (วัสดุสำนักงาน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔๑ รายการ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (ศพด.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย) จำนวน 29 รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาล (โครงการสนับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลฯ ถนนสายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ (สาย 1 ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-072

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 103,505 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10