หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองโดน
อ.หนองโดน จ.สระบุรี
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ทต.หนองโดน จ.สระบุรี ^__^
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองโดนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ส่วนมากจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน ได้แก่การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด และบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ทั่วไป โดยส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลหนองโดน เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตชลประทาน เหมาะแก่การทำนา โดยมีลำคลองไหลผ่าน
 
ภูมิอากาศ
 
   
มีลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วไปอยู่ระหว่าง 23.40 - 30.20 องศาเซลเซียส และมีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,398 มิลลิเมตร/ปี
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
การนับถือศาสนา

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองโดน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ศานสถานมีวัด จำนวน 2 แห่ง

วัดคลองบุญ

วัดหนองโดน
 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

ประเพณีวัดเข้าพรรษา

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีวันวิสาขบูชา

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีตักบาตรข้าวพันก้อน ที่วัดหนองโดน
ช่วงเทศกาลออกพรรษา
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
         

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองโดน จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 
 
เทศบาลตำบลหนองโดน มีการคมนาคมที่สะดวก
มีเส้นทางในการไปมาระหว่างหมู่บ้าน/ตำบล เส้นทางในการติดต่อกับต่างอำเภอและจังหวัด มีทั้งเส้นทางรถยนต์ และรถไฟ
 
แหล่งน้ำ
 
     

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
คลองสาธารณะนันท์

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ประปาส่วนภูมิภาค
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดิน และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่เทศบาล มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1 แห่ง
 
การสื่อสารในชุมชน
 
     

ด้านโทรศัพท์
 
ในเขตเทศบาลตำบลหนองโดน มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ครัวเรือน โดยบริษัท ทีโอที กำจัด(มหาชน) และบริษัททีทีแอนด์ที จำกัด สาขาพระพุทธบาท เป็นผู้รับผิดชอบ

ด้านการสื่อสาร
 
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบลหนองโดน จำนวน 1 แห่ง
 
ระบบเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลหนองโดน ให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่ในเขต
 
ประปาในชุมชน
 
 
ด้านประปา โดยการสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นผู้เดินท่อ และจำหน่ายประปาครอบคลุมพื้นที่เทศบาลร้อยละ 100
1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-851-3805

เลขที่ 354 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 โทร : 036-397-011 โทรสาร : 036-397-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 875,899 เริ่มนับ 7 พ.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10